X

Verdeling Netwerken Palliatieve Zorg

Om inzicht te geven in de verdeling van de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) over Nederland heeft Fibula geografische kaarten laten maken.

Kaart 1 - Verdeling Netwerken Palliatieve Zorg Nederland – indeling op netwerknaam
Op deze kaart is aan de hand van kleuren goed te zien hoe de 66 NPZ verdeeld zijn over Nederland. Bij elk netwerk is de netwerknaam vermeld.

Kaart 2 - Verdeling Netwerken Palliatieve Zorg Nederland - indeling op gemeentenaam
Op deze kaart is te zien welke gemeenten binnen een NPZ vallen. Bij elke gemeente is de gemeentenaam vermeld.

Kaart 3 - Netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Nederland
De 66 NPZ in Nederland vallen onder de coördinatie van circa 47 personen. Sommige van hen nemen dus de coördinatie van meerdere NPZ op zich. Op deze kaart is in beeld gebracht wie de netwerkcoördinator is van welke NPZ. Naam en telefoonnummer van de coördinator zijn weergegeven, zodat u voor vragen of informatie over het NPZ contact met hen kunt opnemen.

Kaart 4 - Consortia palliatieve zorg Nederland
Op deze kaart is de consortiavorming in beeld gebracht. Te zien is welke Netwerken Palliatieve Zorg onder welk consortia vallen.

Kaart 5 - PalliArts deelname NPZ
De deelname aan de app PalliArts is in kaart gebracht. Alle Netwerken Palliatieve Zorg nemen deel aan de app. Op de kaart is dit weergegeven door de blauwe vlakken. De informatie over palliatieve zorg in deze regio's is (grotendeels) via de app beschikbaar.

Een ieder is vrij om de kaarten te gebruiken. Vriendelijk verzoek om bij gebruik duidelijk de bron te vermelden.