X

Wat betekenen Netwerken Palliatieve Zorg voor u?

In Nederland zijn er 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Het netwerk is er voor patiënten, naasten en hulpverleners die in aanraking komen met palliatieve zorg. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

Samenwerken en ondersteunen

Zorgaanbieders in de regio werken nauw samen. Het Netwerk Palliatieve Zorg is er om de samenwerking tussen deze diverse zorgaanbieders te bevorderen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt en naasten. 

Contact met netwerkcoördinator

Ieder Netwerk Palliatieve Zorg heeft een netwerkcoördinator. Hij of zij is aanspreekpunt voor het Netwerk Palliatieve Zorg en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij u in de buurt.

Palliatieve zorg in uw regio

Meer informatie over palliatieve zorg in uw regio, of een overzicht van voorzieningen die palliatieve zorg bieden in en rond uw woonplaats:

Landelijk dekkend netwerk

Op landelijk niveau ondersteunt stichting Fibula de Netwerken Palliatieve Zorg en de coördinatoren bij hun werk. Zij zet zich in om de samenwerking, communicatie en kennisdeling tussen de Netwerken Palliatieve Zorg en de coördinatoren te bevorderen en een landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg te vormen.

 

*) De informatiegidsen 'Palliatieve zorg in de regio’ worden uitgegeven door Pal voor u/Uitgeverij Zezz in samenwerking met de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg en verschijnen ook bij magazine Pal voor u.