X

Landelijk beschikbare basisscholingen palliatieve zorg

Wil je de basisscholing palliatieve zorg in het Netwerk Palliatieve Zorg in jouw regio actualiseren of digitaliseren? Dan kun je contact opnemen met de organisaties in dit overzicht. Zij stellen hun basisscholingen landelijk ter beschikking tegen bepaalde voorwaarden. Met hen kun je daarover afspraken maken. Fibula en IKNL hebben het overzicht samengesteld op basis van een inventarisatie voor de niveaus twee tot en met acht (niveaus zorgverleners: Bron: NLQF) en zullen het jaarlijks actualiseren. Omdat IKNL en Fibula geen scholingsinstituten zijn, zijn de genoemde scholingen in het overzicht niet getoetst op inhoud.

Zorgverleners
Ben je zorgverlener en ben je op zoek naar een basisscholing palliatieve zorg? Kijk dan op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg in jouw regio.

Contactpersoon
Heb je scholingsaanbod dat landelijk beschikbaar is en dat je graag wilt toevoegen aan dit overzicht?
Of heb je vragen of opmerkingen over het overzicht? Neem dan contact op met Angelique de Wit of Greet van der Zweep.