X

Werk mee aan de professionalisering van het NPZ in jouw regio

Ben je betrokken bij het ontwikkelen van beleidsplannen en afspraken van een NPZ, dan kunnen de documenten uit de Kennisbank je daar bij ondersteunen. Deze documenten dragen bij aan een hogere kwaliteit, verdere professionalisering en betere herkenbaarheid van het NPZ.

  • De Handreiking minimale eisen (2014) somt kort op wat de kerntaken coördineren, signaleren, faciliteren en informeren inhouden.
  • Het Handboek geeft nadere uitleg van de kerntaken en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
  • De adviesdocumenten bieden concrete handvatten voor het uitwerken van de kerntaken in je eigen regio.
  • De voorbeelddocumenten uit de praktijk van NPZ bieden extra inspiratie.

In het document Interdisciplinaire samenwerking in netwerken legt Fibula haar visie op interdisciplinaire samenwerking uit. Dit is achtergrondinformatie bij de Handreiking minimale eisen.

Wil je een voorbeelddocument delen van het NPZ in jouw regio? Mail je document dan naar Angelique de Wit dan komt het beschikbaar in de kennisbank.

Evaluatie
Fibula zal de adviesdocumenten een jaar na uitgifte evalueren in samenwerking met netwerkcoördinatoren. Daarbij willen we antwoord krijgen op vragen als: bieden de adviesdocumenten voldoende handvatten om verbeteringen te realiseren in de kerntaken van het Netwerk Palliatieve Zorg? Is het format werkbaar? Doel is ervoor te zorgen dat de documenten zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de praktijk van de NPZ.

team

Kerntaak Coördineren

Adviesdocumenten Fibula:

Kerntaak Signaleren

Kerntaak Informeren

Kerntaak Faciliteren