Netwerksites en Palliaweb

Afgelopen zomer en najaar hebben Mies van Eenbergen (IKNL) en ik een rondje gemaakt langs bijna alle netwerkcoördinatoren. Daarin hebben we met jullie gesproken over jullie wensen en behoeften over een website en welke mogelijkheden Palliaweb daarin kan bieden. In januari staat het laatste overleg gepland.

Hoewel we nog niet iedereen hebben kunnen spreken, kunnen we inmiddels stellen dat er een grote gemene deler in jullie wensen zit:

  • Ontsluit informatie landelijk waar het kan en regionaal waar dat nodig is, en maak duidelijk wat landelijk en wat regionaal is. De koppeling tussen landelijke informatie en regionale informatie uit de netwerken wordt als meerwaarde gezien.
  • Faciliteer de netwerken met online werkzaamheden: een website is nodig ter ondersteuning van het regionale werk, maar is niet de corebusiness. Een verbinding als netwerk met Palliaweb spreekt de meesten van jullie aan.

Zodra we ook het laatste overleg in januari gevoerd hebben, verwerken we jullie input in een plan van aanpak. Dit zullen we met jullie delen. We horen er graag jullie feedback op, ook al kunnen we misschien niet aan al jullie wensen voldoen.

De planning is op dit moment dat we de eerste helft van 2020 gebruiken om de wensen van de netwerken verder uit te werken, en de tweede helft van 2020 voor de realisatie daarvan. Gaandeweg het jaar wordt deze planning gedetailleerder.

Contactpersoon: Greet van der Zweep


Theme picker