Filmclubavonden

Filmclubavonden

2019 - NPZ Oostelijk Zuid-Limburg

Het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg en het Heerlense filmhuis De Spiegel vertonen in 2019 elk kwartaal een film die verbonden is aan het onderwerp palliatieve zorg. Voor het Netwerk is dat een waardevolle manier om palliatieve zorg onder de aandacht van de burgers te krijgen. Daarnaast is het een effectieve manier voor professionals om te netwerken. Het Netwerk en De Spiegel werken samen in Filmclub Palliatieve Zorg Parkstad. Er zijn meer netwerken die van film gebruik maken om het thema op de agenda te krijgen. Lees in een artikel van Rob Bruntink hoe filmavonden in Limburg vorm hebben gekregen.


Theme picker