Netwerken Palliatieve Zorg en VPTZ: een gouden combinatie

2019

Een goed samenspel tussen informele en formele zorg is niet altijd vanzelfsprekend. Het is van belang elkaar te kunnen vinden en op de hoogte te zijn van elkaars unieke expertise. Netwerken Palliatieve Zorg en de 200 VPTZ organisaties in Nederland zetten zich samen in om informele en formele zorg(verleners) bij elkaar te brengen.

Per regio verschilt de manier van samenwerken tussen Netwerken Palliatieve Zorg en VPTZ en de intensiteit ervan, maar het uitgangspunt is hetzelfde: krachten bundelen en initiatieven ontwikkelen om vrijwilligers en zorgprofessionals te ondersteunen en stimuleren om meer samen te werken. Het samenspel tussen informele en formele zorg(verleners) maakt zorg mogelijk die effectief en efficiënt is en passend bij de wensen van patiënt en naasten. Het netwerk biedt de ruimte om elkaars kennis en kunde te gebruiken en samen mooie initiatieven te ontwikkelen.
 

Samen van betekenis in de laatste levensfase

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven

 

Café Doodgewoon West-Brabant

Leanne Otto en Ellen van der Weijde vertellen over Café Doodgewoon voor zorgverleners. 

Meer over de achtergrond van dit initiatief. 

 

Interculturele palliatieve zorg in Overijssel

Gerda Kievitsbosch en Elise Meenderink vertellen over interculturele palliatieve zorg in Overijssel. 

Meer over de achtergrond van dit initiatief. 


Theme picker