Zorgbeurs

2018 - NPZ Oostelijk Zuid-Limburg

Ervaringen van netwerk Oostelijk Zuid-Limburg met deelname aan de Zorgbeurs

Deelname aan de Zorgbeurs komt voort uit het communicatieplan van het netwerk. Dit plan is door een werkgroep van o.a. communicatiemedewerkers vanuit organisaties in het netwerk opgesteld.

Doel van communicatie over palliatieve zorg:

  • Kennis over palliatieve zorg overdragen, informeren en motiveren, om hiermee gedrag en attitude in de palliatieve fase zodanig te beïnvloeden, dat de zorg voor de ongeneeslijk zieke en zijn naaste(n) optimaal aansluit bij de wensen en behoeften.
  • Handvatten/wegwijzers aanreiken die het voor ongeneeslijke zieke zorgvragers mogelijk maakt juiste keuzes te maken uit het bestaande palliatieve zorgaanbod in de regio Parkstad en daarbuiten.

Het netwerk wil de (potentiële) zorgvrager in Parkstad bereiken. Een van de activiteiten die daarin past, is deelname aan de Parkstad Zorgbeurs. Deze jaarlijkse interactieve beurs mikt op jong en oud. Er wordt elk jaar gezocht naar een leuke manier om met beursbezoekers het gesprek aan te gaan over palliatieve zorg. Zo wordt geprobeerd de bewustwording op gang te brengen, dat het belangrijk is tijdig over je levenseinde na te denken en om juiste keuzes te maken.

In 2014 stond het netwerk met een stand. Een banner trok de aandacht en materialen ter ondersteuning als: Pal voor u, brochure Beslissingen bij het levenseinde (van het netwerk zelf), folder KNMG Spreek op tijd over uw levenseinde, sociale kaart van de regio, ansichtkaarten van voorgaande IDPZ jaren, afscheidswijzer, notitieboekje en pen Palliatieve Zorg Limburg, visitekaartjes Before-you-leave-app (DELA) en de Afscheidswijzer Parkstad.
 

Een goede trekker in 2016 was het Pallialiefje. Dat zorgde voor veel aanloop - ook dankzij een aankondigingsposter in de liften - en voor gesprekjes over het levenseinde etc. 

In 2017 had het netwerk een gezamenlijke stand met de drie hospices in de regio. De beursaanbieding: 5 verschillende kaarten van betekenis met korting. Wat vorige jaren een sterk punt was - de banner die van ver te zien was - bleek nu een zwakte: mensen liepen met een boog om de stand heen of heel snel door, waardoor het moeilijk(er) was om een gesprekje aan te gaan.

Daarom is het in 2018 anders aangepakt met een ‘Before-I-die-muur’ van Bureau Morbidee, om zo mensen te lokken voor een gesprekje. Met een goede standplaats langs de looproute en zoals voorgaande jaren weer de aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers vanuit de kerngroep. Dit zijn elk jaar overigens andere vertegenwoordigers; er is voldoende animo vanuit de kerngroep om een paar uurtjes op de beurs te staan. De muur en de standbemensing zorgden voor interactiviteit en mooie gesprekken, met jong en oud(er) publiek. Een zeer succesvolle dag! De 'Before-I-die-muur' was volgeschreven.
 

Jolanda Timmermans vertelt:

'En ook niet onbelangrijk, en dan spreek ik in ieder geval voor mezelf, ik heb met zowel jong als oud(er) mooie gesprekken gehad over het belang van tijdig nadenken over je levenseinde. In een aantal gevallen heb ik mensen ook echt verder kunnen helpen. Er was bijvoorbeeld een echtpaar, waarvan de man ongeneeslijk ziek was. Hij had alles goed geregeld voor als hij er niet meer zou zijn, zodat zijn vrouw goed zou achterblijven, vertelde hij. Zijn vrouw stond er maar wat stilletjes bij, dus toen ik haar vroeg hoe dat voor haar was, schoten de tranen in haar ogen en zei ze me dat het fijn was dat hij dat gedaan had, maar dat ze dat ook heel moeilijk vond. Ze waren 54 jaar getrouwd en ze wilde alles doen om hem zo lang mogelijk –thuis- bij haar te houden. Ook verzorgen tot het laatst toe. Ondertussen hoorde ik haar man vertellen dat hij regelmatig de oncoloog bezocht; geen woord over een huisarts die betrokken was. Daarom heb ik mevrouw geadviseerd om toch ook maar eens met de huisarts over die wensen te gaan praten. Gewapend met de KNMG-folder en onze brochure beslissingen bij het levenseinde en de sociale kaart, zijn ze vervolgens verder gelopen. Waarna meneer een uurtje of wat later nog eens terug kwam om zijn Before-I-die-wens op het bord te schrijven…'

 


Theme picker