Start zelfevaluatie

Start zelfevaluatie

We zijn per 1 oktober van start gegaan. Fijn om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag gaat met de zelfevaluatie! Er zijn al zorgorganisaties waarbij de procedure om de digitale applicatie in te vullen, is opgestart. Graag willen we jullie vanuit de landelijke werkgroep wijzen op het belang van het goed aanleveren van de juiste naam van de persoon die de overeenkomst mag tekenen. Deze persoon dient binnen de organisatie rechtsgeldig bevoegd te zijn. Vanuit PZNL wordt dit gecheckt bij de KvK omdat anders de overeenkomst niet rechtsgeldig is.
Kunnen jullie dit nog eens extra benadrukken. Het is voor alle partijen prettig als dit meteen in orde is.

Contact: Angelique de Wit


Theme picker