X

Informatie over palliatieve zorg in Nederland


Palliatieve Zorg in Nederland
2017 - Informatiekaart VWS - Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg
2016 - Rijksoverheid - palliatieve zorg
2016 - Rijksoverheid - overzicht actuele Kamervragen en antwoorden
2016 - Rijksoverheid - documenten en Kamerbrieven (zoek op trefwoord palliatieve zorg)
2016 - Informatiekaart VWS - Informatie voor patiënten over de zorg aan het einde van het leven 
2016 - Zorgwijzer.nl - palliatieve zorg
2016 - Zorgverzekering Informatie Centrum 
2016 - Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg - palliatieve zorg
2013 - Zorgmodule Palliatieve Zorg CBO 15 oktober 2013 
2013 - KWF - Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking 


Prakijkteam Palliatieve Zorg VWS 
 

Kwaliteitskader pallatieve zorg
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Inspirerend initatief: Gespreksposters 


Financiering
2018 - Handreiking financiering palliatieve zorg 2019
2018 - Beleid en regels eerstelijnsverblijf (Nza)
2017 - Handreiking financiering palliatieve zorg 2018
2017 - NZa rapport Palliatieve zorg op maat + consultatiedocument
2017 - Informatiekaart NZa - Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​
2016 - Zorgwijzer.nl - palliatieve zorg en Zorgkompas
2016 - VWS  - Informatiekaart leveringsvormen PTZ


Routekaarten zorgwetten 2017
2017 - Routekaart HHM - zorgwetten Volwassenen
2017 - Routekaart HHM - zorgwetten Jeugd
2017 - Toelichting zorgwetten HHM

 

HHM-rapportages
2017 - Voorstel voor prioritering binnen Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2017 - Lokale en regionale initiatieven
2017 - Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid
2017 - Palliantie-projecten gekoppeld aan doelstellingen NPPZ
2016 - Nulmeting NPPZ 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg


Palliantie. Meer dan zorg / ZonMw
Nationaal Programma Palliatieve Zorg: Palliantie
2
017 - Palliantie. Meer dan Zorg - Managementrapportage 2016
2
017 - Subsidie aanvraag projectideeën 'Palliantie', ronde 2017
2017 - Overzicht Prioriteiten 2017-2018
2017 - Nieuwsbrieven ZonMw
2017 - Aanmelden nieuwsbrief ZonMw
2014 - Programma Palliantie. Meer dan zorg


Consortia
Nationaal Programma Palliatieve Zorg: Consortia
2014 - Memo consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg


Kerngroep Palliatieve Zorg 
2017 - Kerngroep palliatieve zorg - website Agora
​2012 - Visie Kerngroep palliatieve zorg
2011 - Witboek palliatieve zorg 2011-2020

Kinderpalliatieve zorg
Stichting PAL
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

PaTz - palliatieve thuiszorg