X

Informatie over palliatieve zorg in Nederland


Palliatieve Zorg in Nederland

2018 - Regeling Palliatieve zorg 2019
2016 - Kamerbrief wijzigingen regeling palliatieve terminale zorg 20 mei
2016 - Rijksoverheid - palliatieve zorg
2016 - Rijksoverheid - overzicht actuele Kamervragen en antwoorden
2016 - Rijksoverheid - documenten en Kamerbrieven (zoek op trefwoord palliatieve zorg)

 

Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS 
 

Kwaliteitskader pallatieve zorg
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Inspirerend initatief: Gespreksposters 


Financiering
2018 - Handreiking financiering palliatieve zorg 2019
2018 - Beleid en regels eerstelijnsverblijf (Nza)
2017 - NZa rapport Palliatieve zorg op maat + consultatiedocument
2017 - Informatiekaart NZa - Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​
2017 - Informatiekaart VWS - Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg
2016 - Zorgverzekering Informatie Centrum
2016 - Zorgwijzer.nl - palliatieve zorg en Zorgkompas
2016 - Informatiekaart VWS - Informatie voor patiënten over de zorg aan het einde van het leven 


Routekaarten zorgwetten 2017
 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)
Nationaal Programma Palliatieve Zorg

HHM rapportages
2017 - Voorstel voor prioritering binnen Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2017 - Lokale en regionale initiatieven
2017 - Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid
2017 - Palliantie-projecten gekoppeld aan doelstellingen NPPZ
2016 - Nulmeting NPPZ 


Palliantie. Meer dan zorg
2018 - Inventarisatie NPZ - ZonMw call 2018
2018 - Oproep Palliantie 2018
2017 - Palliantie. Meer dan Zorg - Managementrapportage 2016
2017 - Subsidie aanvraag projectideeën 'Palliantie', ronde 2017
2017 - Overzicht Prioriteiten 2017-2018
2017 - Nieuwsbrieven ZonMw
2017 - Aanmelden nieuwsbrief ZonMw
2016 - Palliantie aanvragen waaraan Fibula deelneemt- eerste ronde 2015
2016 - Palliantie aanvragen waaraan Fibula deelneemt-tweede ronde 2016
2014 - Programma Palliantie. Meer dan zorg

 

Consortia
Nationaal Programma Palliatieve Zorg: Consortia
2014 - Memo consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg


Kerngroep Palliatieve Zorg 
2017 - Kerngroep palliatieve zorg - website Agora
​2012 - Visie Kerngroep palliatieve zorg
2011 - Witboek palliatieve zorg 2011-2020

Kinderpalliatieve zorg
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

PaTz - palliatieve thuiszorg
 

Handreiking voor hulpverleners omgaan met hoop bij mensen met een korte levensverwachting