X

Actueel

Aan de slag met de Zelfevaluatie

Veel netwerkcoördinatoren zijn enthousiast aan de slag gegaan met de Zelfevaluatie in hun regio. Lees de eerste ervaringen uit de netwerken Midden-Holland en Rotterdam & omstreken.

Magazine Pal voor u 2019

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde (8e!) editie van het Pal voor u magazine. Uit het onderzoek van afgelopen jaar is gebleken dat Pal voor u door de netwerkcoördinatoren goed wordt...

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.
Eerste2357Laatste

Theme picker