X

Actueel

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.

Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg

Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober jl. op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.

Palliantieproject: Empatie

Midden november is de eerste klankbordgroep geweest van het project Empatie, waar Fibula in participeert. De doelstelling van Empatie is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een...

Kamerbrief VWS: ‘Focus op palliatieve zorg’

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister...

Werkbezoeken NZa

Bron: Stichting Fibula
Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een...

Palliantieproject onderwijs

De subsidieaanvraag O²PZ (Onderwijs Opleiden en Palliatieve Zorg) is gehonoreerd en daarmee kunnen de projecten van start gaan. De kwaliteitswerkgroep (stuurgroep) is geïnstalleerd en er...

Inventarisatie koppelbedden

De afgelopen periode hebben een groot aantal netwerkcoördinatoren gehoor gegeven aan de inventarisatie naar de behoefte van koppelbedden in Nederland. Dit op de vraag van Roparun, die de financiën...
Eerste2357Laatste

Theme picker