X

Actueel

Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

NPZ IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel
Een innovatiegroep bestaande uit verpleegkundige aandachtsvelders palliatieve zorg uit het netwerk IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel hebben een toolkit kennisverspreiding pallatieve zorg...

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.
Eerste2357Laatste

Theme picker

Voor alle informatie over palliatieve zorg ga je naar: