X

Actueel

Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg

Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober jl. op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.

Palliantieproject: Empatie

Midden november is de eerste klankbordgroep geweest van het project Empatie, waar Fibula in participeert. De doelstelling van Empatie is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een...

Kamerbrief VWS: ‘Focus op palliatieve zorg’

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister...

Werkbezoeken NZa

Bron: Stichting Fibula
Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een...

Palliantieproject onderwijs

De subsidieaanvraag O²PZ (Onderwijs Opleiden en Palliatieve Zorg) is gehonoreerd en daarmee kunnen de projecten van start gaan. De kwaliteitswerkgroep (stuurgroep) is geïnstalleerd en er...

Inventarisatie koppelbedden

De afgelopen periode hebben een groot aantal netwerkcoördinatoren gehoor gegeven aan de inventarisatie naar de behoefte van koppelbedden in Nederland. Dit op de vraag van Roparun, die de financiën...

Activiteiten Fibula 2019

De Fibula plannen voor 2019 zijn inmiddels op papier gezet. In samenspraak met PZNL is een overzichtelijke A3 gemaakt. 

 

 

Interview Wim Jansen

Na 18 jaar neemt coördinator Wim Jansen afscheid van zijn Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen. Naast zijn taak als coördinator van het EPZ-VUmc wordt hij projectleider van een van de...

Vaststelling regelgeving eerstelijnsverblijf 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2019 gepubliceerd. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende...
Eerste3468Laatste

Theme picker

Voor alle informatie over palliatieve zorg ga je naar: