X
De 5 Netwerken Palliatieve Zorg in Friesland en ROS Friesland zoeken een coördinator netwerken palliatieve zorg

De 5 Netwerken Palliatieve Zorg in Friesland en ROS Friesland zoeken een coördinator netwerken palliatieve zorg

In Friesland zijn er 5 regionale netwerken palliatieve zorg. In deze regio’s werken zorgverleners en regionale zorgorganisaties samen aan het verbeteren van de kwaliteit, coördinatie, en een inzichtelijk aanbod van palliatieve zorg. De 5 Friese netwerken stemmen af in het Provinciale Overleg Palliatieve zorg en hebben samen 1 coördinator, die in dienst is van ROS Friesland, tevens de organisatie die de subsidie voor de netwerken ontvangt en beheert. Voor deze functie ontstaat nu een vacature.