X
Gezocht: geïnteresseerde netwerken pz en vgz-instellingen

Gezocht: geïnteresseerde netwerken pz en vgz-instellingen

Instellingen die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en Netwerken Palliatieve Zorg kunnen samen maximaal 75.000 euro subsidie aanvragen om de palliatieve zorg te verbeteren. Zij implementeren dan een bestaande, zelf gekozen interventie. Het Nivel bereidt hierover een projectvoorstel voor. Dit wordt ingediend bij het ZonMw programma Palliantie. 

Meer informatie

x