X
‘Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase’ beschikbaar

‘Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase’ beschikbaar

Vele gebruikers en toekomstige gebruikers van het Zorgpad Stervensfase hebben de wens om dit Zorgpad in te bouwen in het EPD/ECD. Dit is nu mogelijk met de Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase. De gids helpt ICT-specialisten bij het ontwikkelen van software voor een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase. Ook biedt de gids handvatten voor de organisatorische inbedding van een dergelijke digitale versie. Tot slot bevat deze gids tips voor het schrijven van het implementatieplan.

In de gids wordt stapsgewijs beschreven wat er moet worden gerealiseerd, wie bij de implementatie betrokken moeten zijn, wat de rol van iedere deelnemer aan het implementatietraject is, en biedt verder handige tips voor het implementatietraject. De gids is bedoeld voor zorgprofessionals en zorgorganisaties die in de palliatieve zorg samenwerken en de wens hebben om het Zorgpad Stervensfase te digitaliseren in hun elektronisch cliënten/patiënten dossier (ECD/EPD). Het gaat om (staf)adviseurs, ICT-medewerkers die de uitrol van het digitaal Zorgpad in de organisatie gaan verzorgen, softwareleveranciers die de functionaliteit in hun softwareapplicaties inbouwen en de huidige en toekomstige gebruikers van het Zorgpad Stervensfase.  

De hulpgids is gebaseerd op ervaringen uit pilots in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en enkele hospices van Icare thuiszorg. Daar is de digitale versie van het Zorgpad Stervensfase in gebruik genomen. In de pilot van Icare zijn ook huisartsen uit de desbetreffende regio betrokken. In de pilots kwam een aantal tips en uitdagingen naar voren, die allemaal in de gids zijn opgenomen.  

De hulpgids is beschikbaar in de webshop IKNL


Hulpgids en Handreiking implementatie

De hulpgids hoort bij de Handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase. Hierin wordt de implementatie van de methodiek in het zorgproces en de gedachten achter het Zorgpad Stervensfase beschreven. De nieuwe hulpgids helpt bij de implementatie van de digitale versie van dit zorgpad.  

Het is aan te raden dat zorgprofessionals die het digitale Zorgpad Stervensfase gaan gebruiken, al bekend zijn met de methodiek. Degenen die nog niet bekend zijn met de methodiek, kunnen het best een training volgen over het Zorgpad Stervensfase en de implementatie daarvan. Organisaties kunnen gebruikmaken van zowel de handreiking als de hulpgids. Dit ondersteunt bij het optimaal inbedden van het Zorgpad in het zorgproces.  


Voordelen Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase biedt grote voordelen (Veerbeek, 2008), blijkt ook uit ervaringen van gebruikers. Bij gebruik van het Zorgpad Stervensfase erkennen alle betrokken zorgprofessionals dat de stervensfase is aangebroken. Werken met het Zorgpad Stervensfase leidt dan tot verbetering van de communicatie en de overdracht tussen de verschillende zorgverleners. Daarnaast raakt de zorg beter gestructureerd, worden minder onnodige interventies gedaan, ontstaat er een lagere symptoomlast bij stervende patiënten en verlicht het de rouw bij nabestaanden. De kwaliteit van zorg in de stervensfase wordt dus groter.  


Voordelen van een digitale versie 

Het werken met een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase biedt voordelen. Er is dan geen extra registratie op papier nodig, de geleverde zorg in de stervensfase is makkelijk digitaal terug te vinden, het sturen een bericht aan de huisarts (vanuit het EPD/ECD) kost minder tijd, betere dossiervoering is mogelijk en de overdracht naar collega’s wordt makkelijker.  


Starten met de hulpgids

Wil je als zorgprofessional graag het Zorgpad Stervensfase digitaal beschikbaar in het EPD/ECD? Wil je als zorgorganisatie inzicht in het gebruik van het Zorgpad Stervensfase zodat gerichte verbetering van de zorg in de stervensfase mogelijk is?  Volg dan de adviezen uit de gids voor de opzet van het project en betrek de afdeling ICT en/of de softwareleverancier van het EPD/ECD in jouw organisatie.

Ervaringen delen

We horen graag terug vanuit het veld wanneer er uitdagingen of vragen zijn over het gebruik van de hulpgids. Deze waardevolle feedback kan worden gebruikt om waar nodig aanpassingen te doen aan de hulpgids of acties uit te zetten.
 

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen over de hulpgids of vragen over het Zorgpad Stervensfase kunt u contact opnemen met Mirjam Jansen, senior adviseur Palliatieve Zorg. Hou ook de november nieuwsbrief van IKNL pz in de gaten.