X
Ilse Brummelhuis; nieuwe projectadviseur Stichting Fibula

Ilse Brummelhuis; nieuwe projectadviseur Stichting Fibula

Graag stel ik me voor. Mijn naam is Ilse Brummelhuis en ik verheug me erop om vanaf half maart te komen werken bij Fibula als projectadviseur. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en heb ik in verschillende functies en zorgvelden gewerkt. Mijn interesse en passie voor de palliatieve zorg op lokaal niveau is sinds lang de rode draad in mijn werkzame leven. Begin van deze eeuw gestart met het opzetten van een hospice in een verpleeghuis om vervolgens ruim tien jaar als netwerkcoördinator palliatieve zorg Haaglanden en daarbij de laatste twee jaar als coördinator van de helpdesk palliatieve zorg Haaglanden-DWO te werken. Om mijn ervaring en kennis in de palliatieve zorg te laten bijdragen binnen de zorgpraktijk, heb ik het afgelopen jaar als teamleider in een verpleeghuis gewerkt. Het is leerzaam geweest om vanuit uiteenlopende perspectieven de ontwikkelingen, maar ook de knelpunten, in de palliatieve zorg te ervaren. Dat heeft me geholpen om ideeën te ontwikkelen over het verder verbeteren van de palliatieve zorg.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande om de plannen die de minister schetst in zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Focus op palliatieve zorg’ d.d. 8 november 2018, te realiseren. Zo zal het advies van de denktank Netwerken Palliatieve Zorg de komende maanden verder worden uitgewerkt en ligt er een helder en ambitieus activiteitenplan Fibula 2019. Ik ben heel gemotiveerd om daaraan bij te dragen in nauwe samenwerking met mijn collega’s van Fibula, de netwerkcoördinatoren, Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en andere partijen.


Theme picker