X
Onderzoek bereik magazine Pal voor u

Onderzoek bereik magazine Pal voor u

Studenten van de Hogeschool Saxion onderzoeken de komende maanden de distributie en het bereik van het magazine Pal voor u. Zij gaan een antwoord geven op de vraag of het magazine daadwerkelijk terecht komt bij patiënt en naasten.

Sinds 2010 brengt Pal voor u, voor en door netwerken palliatieve zorg, het Pal voor u magazine uit. De oplage is op dit moment jaarlijks rond de 38.000 exemplaren! Netwerken besteden de nodige tijd en moeite aan het verspreiden ervan. De vraag die Pal voor u en Fibula regelmatig horen is of het magazine de doelgroep wel daadwerkelijk bereikt. Komt het magazine wel bij patiënten en hun naasten terecht, of blijft het in de distributie steken bij de zorgverleners.

Om daar achter te komen onderzoekt een groep van 4 studenten van de Hogeschool Saxion de verschillende distributie wijzen bij de netwerken palliatieve zorg. Dit doen zij in de periode maart tot en met juni.

Zij gaan middels een vragenlijst de verschillende methoden van verspreiding onderzoeken onder netwerkcoördinatoren. Daarna analyseren ze de elementen die bevorderend zijn voor het bereiken van de patiënt en diens naasten. Daar brengen ze advies over uit aan de netwerken palliatieve zorg.

Omdat we als Fibula het belangrijk vinden dat de patiënt goed geïnformeerd is, hopen we met dit onderzoek beter zicht te krijgen op of het magazine van Pal voor u daar aan bijdraagt.

We hopen dan ook dat jullie de vragenlijsten willen invullen, die de studenten zullen sturen.

Contactpersoon: Greet van der Zweep