X
Oproep nieuwe initiatieven voor project Zorg en Welzijn

Oproep nieuwe initiatieven voor project Zorg en Welzijn

Gemeenten en netwerken palliatieve zorg onderzoeken samen wat zij kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Om dit te stimuleren werken Agora en Fibula samen met NPZ aan het verbinden van beide werelden.

Voortgang activiteiten

De afgelopen periode is Agora begonnen met het verzamelen van verschillende goede voorbeelden, waarbij aanbieders van palliatieve zorg en het sociaal domein samenwerken. Dit vanuit gesprekken met verschillende netwerkcoördinatoren maar ook vanuit andere invalshoeken zoals de ouderenzorg. Deze goede voorbeelden publiceert Agora binnenkort op haar website. Dat is natuurlijk niet een éénmalige actie. Goede voorbeelden blijft Agora delen omdat het kan inspireren in manieren om samen te werken.

Verder heeft Agora aan deelnemers van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg gevraagd wat hun ervaringen zijn over samenwerken met het sociaal domein. Dit filmpje kan gebruikt worden om in gesprek te gaan met gemeenten of organisaties in het sociaal domein, zoals welzijnsinstellingen.

Ook is Agora met verschillende partijen in gesprek om te onderzoeken of pilots kunnen starten. De pilots zijn er opgericht om zorg en welzijn meer te laten samenwerken bij de ondersteuning van kwetsbare of ongeneeslijke zieke mensen.

En als laatste is het goed om te vermelden dat er verschillende persona’s zijn gemaakt. Een persona is een beschrijving van een groep mensen met eenzelfde aandoening. Zo is er een persona over mensen met Parkinson en mantelzorgers gemaakt en binnenkort ook over mensen met COPD. Deze persona’s zijn een goed hulpmiddel om met het sociaal domein het gesprek te voeren of het gesprek te starten over samenwerking zorg en welzijn.

Oproep aan de Netwerken Palliatieve Zorg

Binnen een aantal netwerken zijn in de afgelopen jaren contacten met gemeenten gelegd en is wellicht een vorm van samenwerking gestart. Deze zijn destijds in het kader van dit project geïnventariseerd.

We zijn nu op zoek naar initiatieven die nog niet bij ons bekend zijn en die gestart zijn of binnenkort van start gaan. Wellicht kunnen Agora en Fibula daarbij ondersteuning bieden.

Recent heeft VWS aan de netwerken palliatieve zorg verzocht een infrastructuur geestelijke verzorging in de eerstelijn te bouwen. Op termijn wordt ook hierin samenwerking binnen het sociale domein/gemeenten gevraagd. Dit kan een impuls zijn verkennende gesprekken te organiseren en samenwerking binnen dit domein op te zoeken. Dat sluit ook mooi aan bij het advies van de Denktank aan Fibula dat onlangs werd gepresenteerd en waarin ook samenwerking met het sociaal domein als belangrijk onderwerp wordt beschreven.

Wij denken graag mee en ondersteunen de initiatieven die de netwerken (willen) nemen. Neem voor meer informatie contact op met Carolien Neefjes, beleidsadviseur Agora. cneefjes@agora.nl


Theme picker