X
Palliantieproject: Empatie

Palliantieproject: Empatie

Midden november is de eerste klankbordgroep geweest van het project Empatie, waar Fibula in participeert.

De doelstelling van Empatie is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten, bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief tijdens het gesprek over passende zorg met de medisch en verpleegkundig specialist in de 2e lijn en de huisarts en praktijkondersteuner in de 1e lijn.

Deze implementatie gaat plaatsvinden binnen 15 zorgorganisaties in 3 Netwerken Palliatieve Zorg.

De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om de projectleiding te adviseren en wordt tussentijds per mail geïnformeerd over de voortgang.

Contactpersoon: Greet van der Zweep


Theme picker