X
Project harmonisatie telefonische consultatie van start

Project harmonisatie telefonische consultatie van start

Begin maart is het project Harmonisatie telefonische consultatie van start gegaan. In dit IKNL-project (looptijd tot 1 januari 2020) leggen we de loep op deze dienstverlening om de inhoudelijke kwaliteit te optimaliseren en de organisatie efficiënter in te richten. 

De IKNL telefonische consultatievoorziening wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden en is een belangrijk vangnet voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek geconfronteerd wordt en advies en morele support kan gebruiken van een specialist. Dienstverlening die straks een vanzelfsprekend structureel gefinancierd onderdeel hoort te worden van de keten.

Toekomstbestendig maken

De consultatievoorziening bestaat inmiddels 15 jaar in opdracht van het ministerie. In 2003 hebben de Integrale Kankercentra deze vormgegeven, ieder aansluitend bij de eigen regionale infrastructuur. Na de fusie tot het IKNL behield iedere regio zijn eigen werkwijze, waardoor er zowel financieel als inhoudelijke verschillen zijn. Het palliatieve landschap is in 15 jaar echter veranderd. We zien een enorme toename van lijn georiënteerde naar transmurale- en netwerkzorg. Om de consultatievoorziening toekomstbestendig te maken is eind vorig jaar door het IKNL bestuur besloten tot de start van dit project.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit de IKNL adviseurs: Hetty Kazimier, Annemarie Stoffer en Herlin Woldberg samen met medisch adviseur en consulent Kees Goedhart. Marie-José Pulles leidt het project (m.pulles@iknl.nl of 06-42796530).

Meer informatie?

Op 20 september zullen we een pitch houden tijdens de PZNL-dag om een projectupdate te geven.

In de bijlage treffen jullie de nieuwsbrief aan die vanmorgen is verzonden naar alle consulenten.