X

Start project Zorg en Welzijn

Carolien Neefjes gaat vanaf 1 oktober Agora versterken voor de uitvoering van het project Zorg en Welzijn, een samenwerking tussen Fibula en Agora. Afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan een projectplan en daarbij behorende subsidie, waarmee ook deze projectmedewerker kon worden aangesteld.

Voor netwerkcoördinatoren die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het uitvoeren van een pilot, komt in oktober een bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van wat elke pilot kan ontwikkelen om bij te dragen aan het projectresultaat, namelijk inzicht in:

  • wat nodig is om de zorg en ondersteuning thuis voor mensen in de palliatieve levensfase te verbeteren;
  • hoe het zorg- en sociale domein beter op elkaar kunnen aansluiten;
  • betere samenwerking binnen de gemeente.

Dat kan per pilot een ander stukje van de puzzel opleveren in de vorm van goede vertaalbare voorbeelden.

In eerste instantie loopt dit project tot december 2019.

Contact: Jeroen Joosten