X

Symposium: 'Anders dan anders; bijzondere palliatieve zorg'

Voor de 6e keer op rij organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Limburg & Zuidoost-Brabant het 2 jaarlijkse symposium voor professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg met als thema ‘Anders dan anders; bijzondere palliatieve zorg’. Gericht op palliatieve zorg voor bijzondere patiëntengroepen. De workshops gaan over: Mensen met dementie, Mensen met een verstandelijke beperking, Mensen met een psychiatrische aandoening, Kinderen, Laaggeletterden, Migranten en Dak- en thuislozen.

Meer informatie en aanmelden


Theme picker