X
Transmurale palliatieve zorgmodellen met passende financiering

Transmurale palliatieve zorgmodellen met passende financiering

NZa en PZNL zijn het afgelopen halfjaar bij zeven initiatieven voor transmurale palliatieve zorg op werkbezoek geweest. Op 11 december is er een bijeenkomst geweest met deze zeven initiatieven, NZa en PZNL. Hierin is een terugkoppeling van de bevorderende en belemmerende factoren gegeven die de initiatieven tijdens het werkbezoek benoemd hebben. Ook zijn de uitdagingen in de financiering teruggekoppeld. De NZa heeft vervolgens een toelichting gegeven op hun recent verschenen rapport “Samenwerken in de palliatieve zorg”. Tot slot zijn de mogelijkheden voor een gezamenlijk vervolg voor de ontwikkeling van transmurale palliatieve zorgmodellen met passende financiering besproken.

Contact: Angelique de Wit