X

Verslag regiobijeenkomsten Denktank en planning beleidsvoorstel

Afgelopen maanden zijn 3 regiobijeenkomsten georganiseerd om het advies vanuit de Denktank netwerken palliatieve zorg met netwerkbestuurders en netwerkcoördinatoren te bespreken en analyseren. Er is een verslag gemaakt van de feedback uit deze bijeenkomsten en van reacties die schriftelijk zijn binnengekomen.

De komende weken vinden nog gesprekken plaats met een aantal landelijke organisaties. Er is voor gekozen om in deze fase met die stakeholders te spreken die zich primair met palliatieve zorg bezighouden. Deze zijn benoemd in het verslag.

Daarnaast maakt Fibula – in samenspraak met PZNL– op basis van de reeds verkregen input (vanuit de netwerken en stakeholders) een voorstel voor de ordening en prioritering van de 49 adviezen. Dit zal moeten leiden tot een concept beleidsvoorstel. Op de bestuursvergadering Fibula van 9 mei a.s wordt dit concept beleidsvoorstel geagendeerd en besproken.

In de week van 13 mei zullen we dit document (dat mogelijk is aangepast n.a.v. de bestuursvergadering van 9 mei) aan de netwerkbestuurders mailen met het verzoek dit te bespreken in het netwerk en binnen 4 weken een eerste reactie te sturen.

Op 17 juni staat een afspraak op het ministerie van VWS. De reacties op het concept beleidsvoorstel nemen wij zeer serieus en brengen wij in bij VWS.

Na het gesprek op VWS zal het beleidsvoorstel, indien nodig, worden aangepast. Deze versie wordt besproken met de voorzitters en netwerkcoördinatoren van de netwerken in een gezamenlijke bijeenkomst. Dit zal na de zomer plaatsvinden. We sturen hierover tijdig een bericht. Na deze bijeenkomst zal het definitieve beleidsvoorstel worden opgesteld en gaan we praktisch aan de slag met het uitwerken.