X
Basisondersteuning Bond for websolutions

Basisondersteuning Bond for websolutions

Op de netwerkdag van 22 november is de vraag gesteld of Fibula kan aangeven hoeveel uur een netwerk Bond mag bellen voor vragen en ondersteuning. We hebben geprobeerd hier een concreet antwoord op te formuleren, maar kwamen tot de conclusie dat het niet in uren uit te drukken is.

We hanteren de visie dat alle deelnemende netwerken gebruik kunnen maken van basisondersteuning, die Fibula inkoopt bij Bond. Die basisondersteuning bestaat uit vragen over hoe het cms werkt of meldingen als iets niet werkt zoals zou moeten. Dit is niet in uren te omschrijven; een nieuwe netwerkcoördinator bijvoorbeeld zal aanvankelijk wat meer bellen dan een geroutineerde. Of als meerdere netwerken samenwerken, zal de contactpersoon mogelijk vaker bellen dan wanneer die een site van 1 netwerk beheert. Dat valt dan toch onder de basisondersteuning.

Wil je als netwerk echter specifieke diensten zoals artikelen op de site laten plaatsen, de website anders indelen, specifieke modules of sjablonen laten ontwikkelen, dan valt die dienstverlening buiten de afspraken van Fibula. Die komen voor rekening van het betreffende netwerk.

We bespreken deze lijn met Bond, zodat deze afspraken helder zijn. Zie voor de volledigheid ook het memo dat met de facturen is meegestuurd.


Contact: Greet van der Zweep en Barbara Gerver