X
Informatiekaart fysiotherapie in de palliatieve fase

Informatiekaart fysiotherapie in de palliatieve fase

2018 - NPZ IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel

In 2018 is op basis van onderzoek onder huisartsen en wijkverpleegkundigen in de regio, een informatiekaart fysiotherapie samengesteld. Uit dit onderzoek bleek dat bij veel professionals nog niet bekend is wat fysiotherapie in de palliatieve fase kan betekenen. Op de kaart beknopte informatie over de mogelijkheden van fysiotherapie bij mensen met een levensbedreigende aandoening en kwetsbaarheid. Er wordt verwezen naar de netwerksite en PalliArts voor contactgegevens van fysiotherapeuten die affiniteit hebben met palliatieve zorg.

Het witte vlak op de voorkant van de informatiekaart is bedoeld voor naam en adres van de fysiotherapeut. De fysiotherapeuten met affiniteit palliatieve zorg delen de kaarten uit aan huisartsen, verpleegkundigen etc.