X

Kansrijke interventies vanuit de netwerken

najaar 2018

Afstemming tussen praktijkinstellingen en onderzoeksorganisaties is zeer belangrijk om bestaande interventies door te ontwikkelen. Daarom heeft het programma Palliantie. Meer dan zorg achtereenvolgens twee gerelateerde subsidieoproepen uitgezet. Eind 2018 is de subsidieoproep voor onderzoeksorganisaties opengesteld. De voorstellen vanuit onderzoeksorganisaties moeten gebaseerd zijn op de behoeften uit de praktijk.

Om de behoefte uit de praktijk inzichtelijk te maken voor de onderzoekers heeft PZNL is samenspraak met LOCo en de netwerkcoördinatoren een werkgroep geformeerd die in korte tijd een rapport en een overzicht heeft opgeleverd.


Theme picker