X
Leidse gesprekshulp palliatieve zorg

Leidse gesprekshulp palliatieve zorg

2019 - NPZ Zuid-Holland Noord

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) is een hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen. De LGP bestaat uit het Utrechts Symptoom Dagboek waarmee symptoomlast uitgevraagd wordt en een uitgebreide lijst met mogelijke onderwerpen en vragen die bij patiënten en naasten kunnen spelen. De LGP kan hen ondersteunen bij de voorbereiding van gesprekken over palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde. Het kan hen bijvoorbeeld helpen om vragen te formuleren die ze willen bespreken. De LGP is in samenspraak met patiënten, naasten en hulpverleners ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC.  HIerbij linkjes naar de LGP en een handleiding voor hulpverleners hoe de LGP in te zetten.


Als je als hulpverlener met je team de LGP structureel gaat gebruiken willen we je vragen:

  • Geen veranderingen aan te brengen in de inhoud en lay-out van de LGP. Deze zijn in de huidige vorm uitgebreid getoetst. Ook moet het logo van het EPZ en LUMC erop blijven staan. Eventueel kun je een logo en telefoonnummer van de eigen organisatie toevoegen.
  • Gebruik te melden bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC (palliatievezorg@lumc.nl). We houden graag het overzicht welke zorgverleners de LGP gebruiken en wat ervaringen zijn. Ook voor eventuele toekomstige aanpassingen aan de LGP en onderzoek kunnen we je dan benaderen.

Theme picker