X
Proactieve zorgplanning, boekje voor patiënten en naasten

Proactieve zorgplanning, boekje voor patiënten en naasten

2018 - NPZ Oost-Veluwe

Om hulp en zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes en wensen van mensen die ziek zijn en hun naasten, is in de regio Oost-Veluwe een boekje ontwikkeld. Het geeft de patiënt de mogelijkheid te noteren wat hij vindt en wat er is afgesproken met behandelaren en zorgverleners. Achter in het boekje staat ook informatie over het hulpaanbod in de regio. 

Dit boekje is een uitgave van het netwerk Oost-Veluwe en is ontwikkeld binnen een werkgroep bestaande uit huisartsen, wijkverpleegkundigen, manager zorg en welzijn en netwerkcoördinatoren. Ook veel andere zorgverleners, patiënten en mantelzorgers hebben advies gegeven. Het is belangrijk om professionals en patiënten te betrekken bij het zorgpad: Het is voor en door hen ontwikkeld waardoor het iets van henzelf wordt. Dit boekje is daar een goed voorbeeld van. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten het boekje wil gebruiken. Zowel verwijzers, patienten als verpleegkundigen palliatieve zorg zijn positief over het boekje. 

Een verwijzer (internist oncoloog): 'Ik vraag het zelf ook altijd na als daar mogelijkheid toe is, en hoor alleen maar goede berichten.  ​Ik ben er heel blij mee.  Was ook al gewend in Den Helder om oncologie verpleegkundigen te betrekken in de thuissituatie. We gaan zo door dus!'

Een patiënt: 'Ik ben dankbaar voor de inspiratiebronnen, die mij iedere keer weer helpen om te kijken naar het Licht in alles. Jou/jullie werk is ontzettend belangrijk : voor de patient(patience=geduldige) en voor de kring van mensen eromheen.'