X
Samen bouwen aan vertrouwen

Samen bouwen aan vertrouwen

2017 - NPZ Rotterdam e.o.

Als je niet meer beter kunt worden is het niet makkelijk om daarover na te denken en er met anderen over te spreken. Het kan nog moeilijker zijn om over je levenseinde te spreken.

Vanuit het project “Samen bouwen aan vertrouwen” waarin het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam met een aantal partijen nauw heeft samenwerkt om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren, zijn vier filmpjes ontwikeld. Zij willen met deze filmpjes patiënten, hun naasten en hulpverleners stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge communicatie en bij het samen keuzes maken als iemand niet meer beter kan worden. Aansluitend op de filmpjes is een brochure gemaakt.

Meer info