X
Spreken over het levenseinde

Spreken over het levenseinde

2018 - NPZ Almere

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

Om dit te bereiken worden binnen netwerk Almere publieksbijeenkomsten georganiseerd door huisartsen voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met hen in gesprek gegaan en worden zij gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken en desgewenst vast te leggen en/of bespreken met naasten en zorgverleners.

Voorbeeldmaterialen:


Theme picker