X
Werkconferentie: toekomst palliatieve zorg Groningen

Werkconferentie: toekomst palliatieve zorg Groningen

2018 - NPZ provincie Groningen

In de vorm van een werkconferentie ging een vertegenwoordiging van de 1e, 2e en 3e lijn, vrijwilligers, patiënten en de zorgverzekeraar uit de provincie Groningen met elkaar het gesprek aan over de kwaliteit van de palliatieve zorg in die regio. 

Om te aan te geven wat goede palliatieve zorg is, is het recent verschenen kwaliteitskader als vertrekpunt genomen. In het verslag van deze werkconferentie, de uitwerking van de interactieve sessies waarin is gesproken over het eerder in beeld krijgen van de patiënt die palliatieve zorg nodig heeft aan de hand van de vragen: ‘wat wil ik, wat heb ik nodig en hoe doen we dat met elkaar’.

Als vervolg op deze bijeenkomst wordt op provinciaal niveau een stuurgroep gevormd met een afvaardiging van 1e, 2e, 3e lijn, gemeente, zorgverzekeraar en patiënt vertegenwoordiging om op strategisch niveau keuzes te maken in verdieping en prioritering van hetgeen in de werksessies naar voren is gekomen. 

De stuurgroep zal in nauwe verbinding staan met de netwerken palliatieve zorg in de provincie. Met elkaar zal een inspanning worden gedaan elkaar te blijven voeden en te blijven bewaken dat alleen dat gebeurt wat de patiënt, zorgverlener en de palliatieve zorg ten goede komt.

Voorbeelddocument: Uitnodiging werkconferentie Palliatieve zorg Groningen


Samenwerking

Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de twee IKNL- senioradviseurs Hetty Kazimier en Mirjam Jansen en de netwerkcoördinator. Ze vinden elkaar in gezamenlijke belangen en doelstellingen, en staan samen garant voor de kosten.