X
Aan de slag met de Zelfevaluatie

Aan de slag met de Zelfevaluatie

Veel netwerkcoördinatoren zijn enthousiast aan de slag gegaan met de Zelfevaluatie in hun regio. Lees de eerste ervaringen uit de netwerken Midden-Holland en Rotterdam & omstreken.

Vanuit netwerk Midden-Holland

Zelfevaluatie brengt kwaliteit in beeld
Zeven organisaties in de regio nemen de kwaliteit van de palliatieve zorg onder de loep. Zij hebben zich bij het IKNL/Fibula aangemeld voor de zelfevaluatietool. Ze zijn voornemens de uitkomsten naast elkaar te leggen en elkaar te helpen de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te trekken.

Vanuit een V&V organisatie kwam het voorstel om bij elkaar te auditeren om de implementatie van het kwaliteitskader handen en voeten te geven. ‘Door met elkaar aan de slag te gaan ontstaat urgentie’, werd daarbij aangegeven. Dat dat nodig is beamen de zes andere partijen. Dit initiatief kwam afgelopen zomer, toen de tool van IKNL/Fibula nog in ontwikkeling was. Ineke Weverling, netwerkcoördinator in Midden-Holland kreeg informatie over de tool en zag direct kansen. Ze organiseerde een overleg met een aantal geïnteresseerde partijen uit haar netwerk en toonde de demo. Ze verkende en besprak alle voors en tegens betreffende openheid naar elkaar en van het instrument. Deelnemers aan het overleg wilden nog even binnen de organisatie de handen op elkaar krijgen en ze wilden ook de niet aanwezige partijen uit het netwerk palliatieve zorg  informeren. Vanuit het eerste overleg hebben zich vijf partijen aangemeld, alle intramurale organisaties. Na de bijeenkomst met het netwerk hebben zich nog twee partijen aangemeld. Een aantal andere heeft deelname nog in overweging!

Contact: netwerkcoördinator Ineke Weverling
 

Vanuit netwerk Rotterdam & omstreken

Op 5 juli 2018 heeft het NPZR&o, i.s.m. IKNL/Fibula een bijeenkomst georganiseerd voor beleidsmedewerkers over gebruik van het kwaliteitskader palliatieve zorg in de Rotterdamse regio. Ook de beleidsadviseur van de ROS was aanwezig. Allereerst is een toelichting op het kwaliteitskader gegeven, gevolgd door een introductie van de beschikbare hulpmiddelen. Waaronder de klikbare PDF van het kwaliteitskader waar per domein ook de richtlijnen en beschikbare meetinstrumenten direct vindbaar zijn, bruikbare posters, de zelfevaluatie voor zorgorganisaties. De zelfevaluatie is een hulpmiddel om het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg vorm te geven.

Op dit moment staat de vraag nog uit bij zeven zorgorganisaties om gebruik te maken van de digitale zelfevaluatie. Eén zorgorganisatie heeft hier al positief op gereageerd en heeft inmiddels de overeenkomst ondertekend. Eén van de vijf ziekenhuizen binnen het netwerk had al een beleidsplan palliatieve zorg geschreven waarbij voorafgaand aan dit plan al een meting gedaan is, een andere VVT organisatie had recent een zgn. CAP- analyse gemaakt en zij willen dit proces niet doorkruisen door nu nogmaals de zelfevaluatie te gebruiken. Er is afgesproken om weer bij elkaar te komen om de ervaringen en wellicht ook te uitkomsten van de zelfevaluatie met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ondertussen is de netwerkcoördinator beschikbaar om te ondersteunen en doet zij actief navraag naar de stand van zaken. Veel zaken vragen namelijk aandacht binnen zorgorganisaties dus het is begrijpelijk dat er soms voor een thema wat minder aandacht is. Aan ons te taak om dit aan te blijven jagen maar rekening te houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de zorgorganisaties.

Contact: netwerkcoördinator Ellen Vink