X
Bouw Palliaweb in volle gang

Bouw Palliaweb in volle gang

Er is een indeling ontworpen waarmee de bezoeker straks eenvoudig informatie kan vinden en er is inmiddels een ontwerp gekozen en de eerste pagina’s van de site zijn gebouwd. Om de bezoeker een zo goed mogelijk op zijn zoekvraag toegesneden informatieaanbod te bieden, zijn afspraken gemaakt met Theasuarus zorg en welzijn (TZW) om hun trefwoordenlijst te gebruiken. Zo wordt informatie waarin synoniemen voorkomen, toch vindbaar.

Om met het toekomstige platform zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep is er een klankbordgroep van 45 verschillende zorgverleners opgezet, die regelmatig online om input gevraagd wordt. Daarnaast vinden er op reguliere basis reviews plaats waarbij de projectgroep de progressie over een bepaalde periode toelicht aan in- en externe stakeholders, die hierbij belangrijke feedback geven. Deze contacten met klankbordgroep en stakeholders hebben inmiddels geleid tot waardevolle inzichten, hulp bij keuzes en enkele kleine aanpassingen in de structuur.

De komst van Palliaweb betekent ook iets voor de netwerken en de netwerksites. Daarom heeft de projectgroep op de PZNL-dag van 20 juni een eerste inventarisatie gehouden met de netwerkcoördinatoren over wat zij aan online informatievoorziening voor hun doelgroep nodig hebben in hun regio. Maar ook wat zij nodig hebben ten aanzien van Palliaweb en hoe de netwerksites en dit platform verbonden kunnen worden. N.a.v. deze eerste inventarisatie volgt een verdiepingsslag door met netwerkcoördinatoren en hun webbeheerders, op overleggen op consortium-niveau, hierover verder te praten. De geplande live-gang van Palliaweb is dit najaar.

 

Contact: Greet van der Zweep


Theme picker