X
Digi-platform wordt www.palliaweb.nl

Digi-platform wordt www.palliaweb.nl

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een inventarisatie van de vraag welke content van de sites van IKNL, Fibula en overige partijen op het digi-platform moet komen.

Daarnaast is een overzicht gemaakt van de benodigde functionaliteiten en is concreet gemaakt waar op welke manier interactie moet komen. Ook de globale indeling van de site is inmiddels gemaakt. Het PZNL-bestuur heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen, en daarmee kan (eindelijk!) worden gestart met de daadwerkelijke bouw. De site heeft inmiddels ook een domeinnaam: www.palliaweb.nl, in navolging van Pallialine en PalliArts. De verwachting is dat Palliaweb medio 2019 live kan gaan.

Contactpersoon: Greet van der Zweep