X
Oproep klankbordgroep Palliaweb

Oproep klankbordgroep Palliaweb

In de eerste helft van 2019 wordt gestart met de bouw van Palliaweb, het digitale platform waar zorgverleners, hun ondersteuners en vrijwilligers in de palliatieve zorg betrouwbare en actuele informatie kunnen vinden en uitwisselen.

Om ervoor te zorgen dat de site optimaal aansluit bij de wensen van de doelgroep zoekt de projectgroep naar mensen die werken in de palliatieve zorg en die bereid zijn om tijdens het ontwikkeltraject mee te kijken, te denken en te adviseren. De ondervraging van deze ‘klankbordgroep’ zal veelal online gebeuren: deelnemers wordt gevraagd open vragen te beantwoorden naar aanleiding van een bezoek aan een afgeschermde digitale omgeving. Deze korte raadplegingen zullen in de periode februari – juni 2019 plaatsvinden.

Als je het leuk vindt om te helpen bij de ontwikkeling van dit ambitieuze project, dan kunt je je hier aanmelden.  

Contact: Greet van der Zweep