X

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken. De NZa organiseerde in het voorjaar van 2018 rondetafelgesprekken met voorlopers in de palliatieve zorg. Op basis van de input uit deze bijeenkomsten beschrijft de NZa in het rapport drie mogelijke toekomstige bekostigingsroutes voor palliatieve zorg:

  1. Casemanagement
  2. Transmurale samenwerking
  3. Patiëntvolgende bekostiging

De NZa presenteerde het rapport in een goed bezochte sessie op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in november. In deze sessie onderstreepten twee onderzoekers (Marijanne Engel, Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg en Bianca Buurman, PalliSupport) het belang van transmurale samenwerking. Vervolgens lieten twee transmurale initiatieven (Monique van den Broek en Huub Schreuder) zien hoe zij dat in hun regio aanpakken.

De coöperatie PZNL en de NZa en zijn in de periode september tot november gezamenlijk bij een aantal initiatieven voor transmurale palliatieve zorg op werkbezoek geweest:

  1. PalliSupport, consortium Noord Holland/Flevoland
  2. Transmuraal Zorgpad Oost Veluwe, consortium Zuid Oost Nederland, PalZo
  3. Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0, consortium Limburg Zuid Oost Brabant
  4. Juiste zorg op de juiste plek; het thuisconsult specialistische PZ, consortium Propallia
  5. Regionale samenwerkingsafspraken, consortium Zuid Oost Nederland PalZo
  6. Multidisciplinair begeleidingsteam palliatieve zorg, Netwerk Nieuw Waterweg Noord, consortium Zuid West Nederland
  7. Casemanagement Friesland, consortium Ligare

Het doel van deze werkbezoeken was het verkrijgen van inzicht in de regionale aanpak voor transmurale palliatieve zorg en welke bevorderende en belemmerende factoren zorgvernieuwers hierbij tegenkomen.

Contact: Angelique de Wit

 


Theme picker