X

Actueel

Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg

Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober jl. op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.

Landelijk nieuws doorplaatsen

Vanuit de netwerken kwam al vaker het verzoek om de mogelijkheid landelijk nieuws van de Fibula website door te plaatsen op de netwerksites.

Ontwikkeling scholingsmodule voor websites

De ontwikkeling van een scholingsmodule voor op de netwerksites nadert haar testfase. Bond heeft op basis van de input van enkele netwerkcoördinatoren een programma van eisen opgesteld en...

Palliantieproject: Empatie

Midden november is de eerste klankbordgroep geweest van het project Empatie, waar Fibula in participeert. De doelstelling van Empatie is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een...

Digi-platform wordt www.palliaweb.nl

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een inventarisatie van de vraag welke content van de sites van IKNL, Fibula en overige partijen op het digi-platform moet komen.

Geestelijke verzorging in de 1e lijn

“Geen stress, we gaan samen op weg en iedereen in eigen tempo”. Dat is de belangrijkste boodschap uit de presentatie op 22 november tijdens de netwerkdag rondom de stand van zaken van...

Huisstijl PZNL

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de huisstijl van PZNL. Met het bureau Made in May gaat het o.a. over logo, kleuren en aanscherping van de missie en visie. Op het Nationaal Congres...

Kamerbrief VWS: ‘Focus op palliatieve zorg’

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister...

Start zelfevaluatie

We zijn per 1 oktober van start gegaan. Fijn om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag gaat met de zelfevaluatie! Er zijn al zorgorganisaties waarbij de procedure om de digitale applicatie...
Eerste2357Laatste