X

Actueel

Kamerbrief VWS: ‘Focus op palliatieve zorg’

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister...

Start zelfevaluatie

We zijn per 1 oktober van start gegaan. Fijn om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag gaat met de zelfevaluatie! Er zijn al zorgorganisaties waarbij de procedure om de digitale applicatie...

Werkbezoeken NZa

Bron: Stichting Fibula
Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een...

Denktank op de agenda

Op de agenda van de aankomende jaarlijkse bijeenkomst voor netwerkbestuurders (1 november) staat de Denktank; ook consultatierondes vinden plaats in november. En 22 november op de netwerkdag voor...

Update ongeneeslijk.nl

Fibula beheert de website www.ongeneeslijk.nl. De teksten daarvan staan doorgeplaatst op de websites van de netwerken, zodat zij die niet zelf hoeven te beheren. Deze zijn echter verouderd.

Palliantieproject onderwijs

De subsidieaanvraag O²PZ (Onderwijs Opleiden en Palliatieve Zorg) is gehonoreerd en daarmee kunnen de projecten van start gaan. De kwaliteitswerkgroep (stuurgroep) is geïnstalleerd en er...

Inventarisatie koppelbedden

De afgelopen periode hebben een groot aantal netwerkcoördinatoren gehoor gegeven aan de inventarisatie naar de behoefte van koppelbedden in Nederland. Dit op de vraag van Roparun, die de financiën...

Activiteiten Fibula 2019

De Fibula plannen voor 2019 zijn inmiddels op papier gezet. In samenspraak met PZNL is een overzichtelijke A3 gemaakt. 

 

 

Eerste3468Laatste