X

Actueel

Magazine Pal voor u 2019

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde (8e!) editie van het Pal voor u magazine. Uit het onderzoek van afgelopen jaar is gebleken dat Pal voor u door de netwerkcoördinatoren goed wordt...

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.

Geslaagd congres NCPZ

We kijken terug op een geslaagd Nationaal Congres Palliatieve Zorg in november. Veel netwerkcoördinatoren waren aanwezig en leuk om tijd te hebben elkaar ook informeel te ontmoeten. Een aanrader...

Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg

Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober jl. op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.

Landelijk nieuws doorplaatsen

Vanuit de netwerken kwam al vaker het verzoek om de mogelijkheid landelijk nieuws van de Fibula website door te plaatsen op de netwerksites.

Eerste2357Laatste