X

Actueel

Nieuwsbrief eQuiPe studie

Het onderzoek naar de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten.

Lees mee met richtlijn palliatieve zorg thuis

Afgelopen jaar heeft een projectgroep onder leiding van dr. Els Verschuur, senior onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), hard gewerkt aan het ontwikkelen van de Richtlijn...

Pharos: in gesprek over leven en dood

Pharos heeft vier filmpjes ontwikkeld die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. De filmpjes zijn in de talen Papiamento, Kantonees/Mandarijn, Turks en Berbers.

Zelfevaluatie en interne audit

In een aantal netwerken palliatieve zorg zijn vanaf 2015 diverse pilots gedaan op het gebied van zelfevaluatie en audits palliatieve zorg in zorgorganisaties.

Fusie NPZ Midden Limburg

De netwerken Roermond en Weert zijn begin 2018 samengegaan als Netwerk Midden Limburg. Omdat beide netwerken een klein gebied bestrijken en veelal te maken hebben met dezelfde partners, is...

Praktijkteam - transmuraal zorgpad

Het praktijkteam was 17 mei te gast bij het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Het transmurale zorgpad – gestart in januari 2018 – werd door diverse netwerkleden en consulenten...

NZa herijkt tarieven 2019 ELV

De NZa heeft besloten om voor 2019 de tarieven voor ELV te herijken op basis van het Wlz-kostenonderzoek, en de resultaten van het Q-consult onderzoek hierin niet mee te nemen. De reden is dat de...

Wijzigen rechtspersoon?

mail met ptz@minvws.nl

Elk netwerk palliatieve zorg kent een juridisch rechtspersoon die de kassiersfunctie van het netwerk uitvoert, voor de subsidie van de Regeling PTZ. Het tussentijds wisselen van die rechtspersoon...

Btw afdragen bij betaalde scholingen: CRKBO

Vele Netwerken Palliatieve Zorg organiseren deskundigheidsbevordering, zoals basisscholingen palliatieve zorg en thema-middagen of -avonden. Om de kosten van de scholing te dekken rekenen NPZ vaak...

Project HOPEVOL

“HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt” is het landelijk project dat gericht is op het toekomstbestendig inrichten van de...
Eerste67911Laatste