X

Actueel

4 Nieuwe animatiefilmpjes over palliatieve zorg

Bron: Stichting Fibula
PZNL heeft vier korte animatiefilmpjes ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering en bewustwording van zorgverleners en beleidsmakers. De filmpjes hebben als onderwerp het ‘Kwaliteitskader...

Praktijkteam VWS succesvol; blijf melden

Bron: Stichting Fibula
Zorgverleners en hun organisaties kunnen knelpunten rondom beleid en financiering van palliatieve zorg melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg. Dit team is in maart 2016 ingesteld en wordt...

Lancering publiekscampagne VWS

Het Ministerie van VWS start in mei met een publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is patiënten, naasten en het algemene publiek uit te leggen wat palliatieve zorg is, wat...

EAPC 2019

Eind mei staat het EAPC congres in Berlijn gepland. We zijn er trots op dat 6 abstracts zijn uitgekozen voor een posterpresentatie. PZNL is met 11 mensen vertegenwoordigd.

Project Verkenning IZP van start

Bron: Stichting Fibula
Het project Verkenning Individueel Zorgplan (IZP) voor Palliatieve Zorg is officieel van start gegaan. Het met voorrang realiseren van het werken met een individueel zorgplan is één van de...

Onderzoek bereik magazine Pal voor u

Studenten van de Hogeschool Saxion onderzoeken de komende maanden de distributie en het bereik van het magazine Pal voor u. Zij gaan een antwoord geven op de vraag of het magazine daadwerkelijk...

Gebruik app PalliArts neemt toe

Bron: Stichting Fibula
In de jaarrapportage over het gebruik van de app PalliArts zien we in 2018 een stijging van 20% ten opzichte van 2017; 40.368 mensen hebben de app gebruikt. De grootste stijgers betroffen de...
2456Laatste