X

Actueel

Palliantieproject: Empatie

27 nov 2018
Midden november is de eerste klankbordgroep geweest van het project Empatie, waar Fibula in participeert. De doelstelling van Empatie is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een...

Huisstijl PZNL

27 nov 2018
De afgelopen weken is hard gewerkt aan de huisstijl van PZNL. Met het bureau Made in May gaat het o.a. over logo, kleuren en aanscherping van de missie en visie. Op het Nationaal Congres...

Start zelfevaluatie

25 okt 2018
We zijn per 1 oktober van start gegaan. Fijn om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag gaat met de zelfevaluatie! Er zijn al zorgorganisaties waarbij de procedure om de digitale applicatie...

Werkbezoeken NZa

23 okt 2018
Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een...
123456Laatste