X

Actueel

Oproep klankbordgroep Palliaweb

Wil je meekijken, denken en adviseren bij de ontwikkeling van Palliaweb, het digitale platform palliatieve zorg? Meld je dan aan voor de klankbordgroep.

Aan de slag met de Zelfevaluatie

Veel netwerkcoördinatoren zijn enthousiast aan de slag gegaan met de Zelfevaluatie in hun regio. Lees de eerste ervaringen uit de netwerken Midden-Holland en Rotterdam & omstreken.

Magazine Pal voor u 2019

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde (8e!) editie van het Pal voor u magazine. Uit het onderzoek van afgelopen jaar is gebleken dat Pal voor u door de netwerkcoördinatoren goed wordt...

Bekostiging transmurale palliatieve zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.

Geslaagd congres NCPZ

We kijken terug op een geslaagd Nationaal Congres Palliatieve Zorg in november. Veel netwerkcoördinatoren waren aanwezig en leuk om tijd te hebben elkaar ook informeel te ontmoeten. Een aanrader...
1246Laatste