X

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg


De 'Internationale Dag van de Palliatieve Zorg' ('World Hospice and Palliative Care Day') valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. Dit jaar is dat 12 oktober 2019. Er worden veel activiteiten georganiseerd in het land om mensen bekend te maken met alles rondom palliatieve zorg.

Veel netwerken organiseren rond deze dag activiteiten in de regio. Vanuit PZNL willen we ook aanhaken bij de IDPZ met de volgenden thema's:

  • De publiekssite; de website die bij de start van de VWS campagne over palliatieve zorg is opgezet en door PZNL wordt overgenomen. 
  • Geestelijke verzorging in de eerste lijn; de bekendheid van GV onder patiënt en naasten/algemeen publiek. 
  • Het e-book kwaliteitskader; een patiëntenversie. Die binnenkort wordt gepubliceerd.
     

Ondersteunende documenten:

Overzicht van activiteiten IDPZ 2018 (bron: Agora)

Tips uit de netwerken voor activiteiten en informatiemateriaal IDPZ 2016 (bron: Agora)

Draaiboek IDPZ 2015 (bron: Agora)

Voorbeeld persbericht

Banner IDPZ

thewhpca.org