X

PaTz

 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In de PaTz-bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg samen. Samenwerken in PaTz-groepen is een effectieve methode om de palliatieve zorg in de eerste lijn te bevorderen.

 

PaTz Portal

De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord en als er een betere onderlinge kennisuitwisseling en overdracht plaats vindt. Om de PaTz-groepen te faciliteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken het zorgregister doorontwikkeld tot de PaTz Portal, die via een beveiligde web-based applicatie beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz-groepen.

De Portal stimuleert en ondersteunt de PaTz-groepen tot het vroegtijdig identificeren en monitoren van de problemen en behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten volgens de 6 dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal, zingeving, samen keuzes maken en samen vooruit organiseren) , gebruikmakend van alle daartoe beschikbare Tools & Interventies. De Portal is geen EPD, maar wil vooral stimuleren tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de palliatieve zorg en tot een effectievere onderlinge samenwerking.

Wat is het doel van de Portal?
Doel van de PaTz Portal is om de kwaliteit en veiligheid van de palliatieve zorg te verbeteren, door het stimuleren van essentiële communicatie en samenwerking tussen betrokken partijen - in casu patiënten, naasten, huisartsen, coördinerende wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers (en andere disciplines) en consulenten palliatieve zorg - te stimuleren, ondersteunen en vergemakkelijken.

Lees meer over de werking van de PaTz Portal en het laatste nieuws.