X

Pharos - voorlichting niet-westerse migranten

 

Pharos heeft het project 'In gesprek over leven en dood' afgerond. Projectdoel: samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie te versterken van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg. Het is een van de vijftien gehonoreerde projecten van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Bijzonder aan het project van Pharos was dat voor het eerst onderzoek is gedaan onder een brede doelgroep van niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dat geldt ook voor de brede samenwerking met partners: zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.


Organiseer als Netwerk Palliatieve Zorg een bijeenkomst

De wens van Pharos is nu dat de Netwerken Palliatieve Zorg samen met de opgeleide voorlichters, en al dan niet in samenwerking met Pharos, bijeenkomsten gaan organiseren voor migranten, om ruim op tijd het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan. Het project heeft daartoe een aantal waardevolle producten opgeleverd.

Presentaties en gastcolleges over palliatieve zorg aan bijvoorbeeld migrantenconsulenten palliatieve zorg van verschillende netwerken, huisartsen in achterstandswijken, specialisten ouderengeneeskunde (IO), thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers van hospices. Belangstelling? Neem contact op via training@pharos.nl.


Producten
  • Voorlichtingsfilms die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. De filmpjes zijn in de talen Papiamento, Kantonees/Mandarijn, Turks en Berbers. 
  • Brochure voor zorgverleners met korte achtergrondinformatie en praktische adviezen 'Lessen uit gesprekken over leven en dood'. 
  • Draaiboek voor (migranten)voorlichters waarin concreet staat beschreven hoe je de films in bijeenkomsten kunt gebruiken.
  • E-learning Interculturele palliatieve zorg (voor huisartsen en SOG; alleen voor abonnees van CME-online).
  • Onderwijsmateriaal voor mbo, hbo en wo.

Op de website van Pharos staat een compleet overzicht van materialen en mogelijkheden voor 'Palliatieve zorg bij migranten'.
Een overzicht van artikelen over het project is te vinden op de website van ZonMw.


Nog te verschijnen producten:
  • Een online folder waarin de voorlichters zichzelf kort voorstellen, bedoeld als visitekaartje én om gevonden te worden.
  • Wetenschappelijke artikelen van Roukayya Oueslati (LUMC) en Katja Lanting (Amsterdam UMC) met medewerking van verschillende leden van de projectgroep.
  • Een vragenlijst om culturele competenties van zorgverleners te meten. Deze is ontwikkeld en getest door Katja Lanting van het Amsterdam UMC.
  • Een ‘bijsluiter’ bij de films met praktisch advies voor zorgverleners hoe ze de films kunnen aanreiken (en bespreken) met patiënten.
  • Uitbreiding van onderwijsmateriaal en artikelen in (vak)bladen.