X

Project TAPA$

In het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve Zorgmodellen met passende beko$tiging) gaan zeven regionale initiatieven in transmurale palliatieve zorg met elkaar aan de slag. Deze initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. Ondersteund door PZNL buigen ze zich over het realiseren van passende bekostiging, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en identificeren van de basiselementen waarmee deze kwaliteit kan worden geleverd. Bestaande initiatieven bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren, staan centraal in project TAPA$.

Het project heeft een klankbordgroep en twee werkgroepen: Werkgroep kwaliteit en Werkgroep bekostiging. De 7 initiatieven nemen deel aan beide werkgroepen.

Alleen in samenwerking met de 7 initiatieven en andere stakeholders kunnen resultaten worden behaald. Draagvlak en betrokkenheid is essentieel voor een succesvol project en vraagt zorgvuldigheid en aandacht.

Informatie, voortgang en producten uit het project TAPA$ zoals nieuws, factsheets, achtergrondinformatie en het projectplan, vind je terug op deze pagina.  

 

De initiatieven

Documenten

Meer info

Rob Daamen, projectleider TAPA$

Chantal Pereira, werkgroep bekostiging

Natasja Raijmakers, werkgroep kwaliteit

Gewenste zorg in de laatste levensfase

consortium Limburg - Zuidoost-Brabant

 

Regionale samen- werkings- afspraken

consortium Zuidoost-Nederland, PalZo

 

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

consortium Zuidoost-Nederland, PalZO

 

PalliSupport: transmurale zorg voor ouderen

consortium Noord-Holland&Flevoland

 

Thuisconsult specialistische palliatieve zorg

consortium Noordelijk ZH, Propallia

 

Gespecialiseerd casemanagement palliatieve zorg

consortium Noordoost Nederland, Ligare

Nieuws