X

Introductie voor nieuwe netwerkcoördinator

Welkom als coördinator van één van de 65 Netwerken Palliatieve zorg in Nederland!  

Graag helpen we je als nieuwe netwerkcoördinator op weg en geven we inzicht in welke ondersteuning Fibula biedt aan de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).
 

Wie is Fibula?

Sinds 2011 is Stichting Fibula de landelijke organisatie van de 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg. Fibula maakt deel uit van PZNL. PZNL is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten.


Werkwijze en activiteiten

In de coöperatie PZNL werken we binnen vier werkgebieden: Netwerkzorg, Leren & Praktijk, Registratie & Onderzoek en Informatie. Voor 2019 zijn onze activiteiten geïntegreerd in de plannen van de coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL). Zie hiervoor het Jaarplan 2019 en het activiteitenoverzicht 2019.

Het Fibula - propellermodel met daarin de aandachtsgebieden: Praktijkontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding en Veldordening vormt een belangrijke onderlegger voor al ons werk binnen de werkgebieden en de onderlinge samenhang.


Starten als nieuwe netwerkcoördinator

Start je als nieuwe netwerkcoördinator, dan is het de bedoeling dat je voorganger of een collega in je Netwerk Palliatieve Zorg je inwerkt. Soms is dat helaas niet mogelijk. Daarom ondersteunt Fibula je als nieuwe netwerkcoördinator vanaf de start van je werk. Dat doen we als volgt:

  • Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula, neemt contact met je op om kennis te maken en een afspraak in te plannen. Zij zal je wegwijs maken in de functie van netwerkcoördinator, de processen die spelen, het werkveld waarin je gaat werken en de ondersteuning die Fibula kan bieden.
  • Caroline Harteveld, officemedewerker informeert je per mail over een aantal praktische zaken in de samenwerking met Fibula.
  • Een van de projectadviseurs neemt contact met je op over de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in de vorm van een buddy. Dit is een medewerker van Fibula die met name in de eerste periode contact met je opneemt, waar je vragen aan kunt stellen en waar je mee kunt sparren. Maar ook later kun je natuurlijk altijd met je vragen en opmerkingen terecht bij de Fibula-medewerkers.
  • Op de website van Fibula vind je informatie over palliatieve zorg, nieuws en achtergronddocumenten. Onder ‘Documenten Netwerken’ staan documenten en inspirerende voorbeelden speciaal voor de netwerken. Informatie die niet openbaar is, staat in een besloten deel van de website. Je ontvangt daarvoor inloggegevens.
  • Voor het beheer van jouw eigen netwerksite ontvang je ook inloggegevens via Caroline Harteveld.
  • Je ontvangt ook een uitnodiging voor Basecamp. Via deze online tool kunnen Netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg , in besloten setting, onderling en met Fibula communiceren over belangrijke onderwerpen in de palliatieve zorg, kennis delen en elkaar vragen stellen.
  • Op de website van Fibula nemen we jouw contactgegevens op in de lijst van Netwerken Palliatieve Zorg en op de geografische kaart(en).
  • Je ontvangt een overzicht van belangrijke data: netwerkdagen, de scholingsdag voor netwerkcoördinatoren en bijeenkomst voor besturen van de NPZ.
  • Er is een Taakfunctieomschrijving Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg beschikbaar met bijbehorende FWG-indeling. (verkorte versie FWG-indeling).