X

Over Fibula


Missie

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.

Doelen

  1. Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.
  2. Bevorderen van de communicatie tussen de diverse Netwerken Palliatieve Zorg.
  3. Beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming met het oog op de versterking van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.
  4. Bieden van een landelijk aanspreekpunt voor Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties.

Visie

Uitgangspunt voor het werk van Fibula is dat alle activiteiten bijdragen aan betere palliatieve zorg voor de patiënt en naasten in Nederland. Dat wil zeggen 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door kundige (in)formele zorgverleners. Goede kwaliteit van leven en een betekenisvol en waardig stervensproces staan daarbij voorop.

Voor Fibula betekent dit:

  • Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren.
  • Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners te bevorderen.
  • Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines te bevorderen.
  • Te bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners.
     

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Fibula is lid van PZNL en werkt daarmee in coöperatie-verband aan de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.


Definitie palliatieve zorg

(Bron: kwaliteitskader palliatieve zorg in NL)

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.
 

Algemene gegevens

Stichting Fibula is statutair gevestigd te Utrecht, Godebaldkwartier 419, 3511 DT.
Stichting Fibula is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53442075,
RSIN-nummer 8508.81.572.

 

 

Jaarplan 2020

Mantelspeld

De naam Fibula is afkomstig van de mantelspeld die Romeinen gebruikten om hun mantel bijeen te houden.